024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
2629

Heseveld

Nijmegen Nieuw West in Nieuwtje uut Nimwegen, Heseveld

024 Nijmegen

Heseveld is een wijk in de gemeente Nijmegen uit de (eind) veertiger en de vijftiger jaren. De wijk is gebouwd volgens een gridsysteem en kent een menging van laagbouw en etagebouw met gazons ertussen. De noordkant van de wijk (wat ruimer) en de zuidkant (aan de overzijde van de Graafseweg, deels vooroorlogs) wijken af van deze structuur.

Door het groen tussen de woningen is er een levendigheid ontstaan die hier en daar wordt versterkt door oudere panden en in het centrum door de markt (Daniëlsplein). Voorts zijn er fraaie voorbeelden van "Bossche Schoolarchitectuur" te vinden. Aan de randen van de wijk bevinden zich "fysieke" barrières (Graafseweg en spoorlijn).

Na een terugloop in de jaren 80 is het bevolkingsaantal de laatste jaren stabiel gebleven. De samenstelling van de bevolking is gemiddeld; ouderen en allochtone inwoners zijn licht oververtegenwoordigd.

De voormalige RK O.L.V. ten Hemelopnemingkerk uit 1962 is ontworpen door de architecten J.H. Fokker en L. de Bruijn en is nu omgebouwd tot appartementen.

De woningvoorraad bestaat uit een menging van koop- en huurwoningen in de lagere prijsklassen. Mede in samenhang hiermee is het sociaal-economisch profiel van de wijk bescheiden.

De volgende buurtjes zijn te onderscheiden:

Jerusalem, aan de zuidoostkant van de wijk; kleine laagbouw en smalle straten.

De Planetenbuurt aan de noordoostkant, met etage- en laagbouw.

Afrika/Bouwmeesterbuurt rondom de Daniëlsweg (etage- en laagbouw in de huursector).

Jerusalem is een buurt in Nijmegen en is onderdeel aan de zuidoostkant van de wijk Heseveld. De naam Jeruzalem (in Nijmeegs dialect: Jerusalem) ontstond door de bouw van witte, betonnen na-oorlogse kleine laagbouw- en hoogbouwwoningen in smalle straten. Het kleine en rustige buurtje is gelegen de Vuurdoornstraat, de Klimopstraat, Molenweg en Oude Graafseweg. De belangrijkste doorgaande weg is de Boksdoornstraat.

Ontstaan
Jerusalem is een na-oorlogse buurt met overwegend kleine, goedkope huurwoningen. De bouw is in 1953 begonnen, op de tuinbouwgronden achter de Wolfskuilseweg en oude Graafseweg. De naam Jerusalem verwijst naar de opvallende witte kleur van de woningen, gebouwd met Marshallgelden. In Nijmegen werden middels prefabricage de zogenaamde Airey-woningen in snel tempo gebouwd. Ook in andere steden werden buurten met zulke woningen gebouwd. Bijzonder in Nijmegen is dat het puin van de Middeleeuwse binnenstad na het bombardement in februari 1944 verwerkt is in de prefab-betonnen 'bouwstenen' van de woningen.

Huidige situatie
Begin van deze eeuw verkocht verhuurder Talis de appartementen in de hoogbouw, na een flinke opknapbeurt. De laagbouw is nog steeds uitsluitend huur.

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us