024nijmegen

962
0.0/5 rating (0 votes)

2 maffiabazen

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Twee maffiabazen komen elkaar na jaren weer eens tegen waarop de één de ander thuis op diner uitnodigt. Als het zover is kan de ander zijn ogen niet geloven over de luxe die hij aantreft. Overal marmer en gouden kranen enzo. Hij vraagt hoe zijn oude vriend dat allemaal voor elkaar heeft. De vriend legt uit:

"Kijk daar uit het raam, die snelweg die je ziet heb ik aangelegd. Hij moest 2 x 40 meter breed zijn. Aan allebei de kanten heb ik er 15 cm. vanaf gehaald en die wel berekend, zo heb ik op 400 km enorm veel geld berekend wat ik niet heb uitgegeven en vandaar dit huis."

Na het diner nodigt de andere maffiabaas zijn vriend uit voor een tegenbezoek en als dat plaatsvindt slaat de gast stijl achterover van de luxe die hij aantreft. Niet alleen de kranen van goud maar ook alle deurknoppen en raamkozijnen. Hij vraagt zijn vriend hoe hij dat heeft gedaan.
Deze neemt hem mee naar het raam en zegt:
"Kijk, zie je daar dat hypermoderne ziekenhuis van 20 verdiepingen wat ik in opdracht van de regering heb gebouwd."
"Nee, ik zie helemaal niets staan", antwoordt de vriend.
"Precies, dat bedoel ik!"


Nimwèègs:
twee maffiabaose komme mekuir nuir juire weer ins tege wuirop de een de ander thuus op diner uutnodigt. as 't sofer is ken de ander sien oge nie geleufe ofer de luxe die hij aontreft. oferal mermer en gouwe kraone enso. hij fraogt hoe sien ouwe friend da allemaol feur mekuir het. de friend leit uut:

"kiek duir uut 't raom, die snelweg die je siet he'k aongeleid. hij most 2 x 40 meter breed sien. aon allebei de kante he'k d'r 15 cm. fanaf gehaold en die wel berekend, so he'k op 400 km enurrem feul geld berekend wa ik nie heb uutgegefe en fanduir dit huus."

nuir 't diner nodigt de andere maffiabaos sien friend uut feur 'n tegenbesuuk en as da plaotsfiendt slaot de gast stiel achterofer fan de luxe die hij aontreft. nie allenig de kraone fan goud mar oek alle deurknoppe en raomkosiene. hij fraogt sien friend hoe hij da het gedaon.
dese nimt 'm mee nuir 't raom en seit:
"kiek, sie je duir da hypermoderne siekenhuus fan 20 ferdiepinge wa ik ien opdrach fan de regering heb gebouwd."
"nee, ik sie helemaol niks staon", antweurdt de friend.
"precies, da bedoel ik!" 

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...