024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1010

2 mannen een Doberman en een Chiwawa

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Dur wuire ins twee manne, un met un dobberman pinser en un met un sjiewawa. De erste seit: "laote we nuir da restaurant duir gaon."
Seit de ander: "nee duir meuge we toch nie nuir binne met onse honde?"
Seit de man met de dobberman: "let mar ins op hoe ik da aonpak."
Hij pakt un donkere sonnebril en lopt nuir ut restaurant.
De purtier seit: "surry, gin huusdiere toegelaote."
Seit de man: "nee, mar dit is mien bliendengeleie hond!"
"'un dobberman???"
"Jao, die gebruuke se tegenweurdig.. die sien fantasties..."
"oke, lop mar deur..."
De man met de sjiewawa siet alles en denkt, "nou jao, wuirum oek nie", dus tie pakt oek un donkere sonnebril, en lopt nuir ut restaurant. seit die purtier:
"surry, gin huusdiere ien ut restaurant!"
Seit de man "jao, mar dit is mien bliendengeleier hond!"
Purtier: "'Un Sjiewawa??"
Seit die man: "wa?? hebbe se me un Sjiewawa gegefe???"


In het Nederlands:
Er waren eens twee mannen, een met een Doberman pincher en een met een chiwawa. De eerste zegt: "Laten we naar dat restaurant daar gaan."

Zegt de ander: "Nee daar mogen we toch niet naar binnen met onze honden?"

Zegt de man met de Doberman: "Let maar eens op hoe ik dat aanpak."

Hij pakt een donkere zonnebril, en loopt naar het restaurant. De portier zegt:

"Sorry, geen huisdieren toegelaten." Zegt de man: "Nee, maar dit is mijn blindengeleide hond!"

"Een Doberman???"

"Ja, die gebruiken ze tegenwoordig.. die zijn fantastisch..."

"Oké, loop maar door..."

De man met de chiwawa ziet alles en denkt, "Nou ja, waarom ook niet", dus hij pakt ook een donkere zonnebril, en loopt naar het restaurant. Zegt die portier:

"Sorry, geen huisdieren in het restaurant!"

Zegt de man "Ja, maar dit is mijn blindengeleide hond!"

Portier: "Een chiwawa??"

Zegt die man: "Wat?? Hebben ze me een chiwawa gegeven???"

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...