024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1311

2 vriendinnen gaan stappen

In het Nimwèègs & Nederlands in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Twee vriendinnen besluiten een avondje te gaan stappen zonder hun mannen. Na een wilde avond, behoorlijk onder invloed van alcohol, keren ze huiswaarts en onderweg moeten ze plassen. Toevallig stoppen ze voor een kerkhof en gaan allebei plassen. Ze vinden niet onmiddellijk iets om hun feestzaal droog te vegen en daarom neemt de ene gewoon haar slip welke ze daarna wegsmijt en de andere neemt een lint van een bloemenkrans dat ze toevallig vindt op een zerk.

De volgende ochtend bellen de twee echtgenoten elkaar. De eerste zegt tegen de tweede:

"Volgens mij hebben onze vrouwen zich goed geamuseerd, de mijne kwam zonder slip thuis."

"Och, dat valt nog mee," antwoordt de tweede, "de mijne kwam thuis met een lint in haar achterwerk met daarop - Wij zullen jou nooit vergeten."
 

Nimwèègs:

twee friendinne besluute 'n aofendje te gaon stappe sonder hullie manne. nuir 'n wilde aofend, beheurlik onder ienfloed fan alcohol, kere se huuswuirts en onderweg motte se plasse. toefallig stoppe se feur 'n kerkhof en gaon allebei plasse. se fiende nie onmiddellik iets um hullie feestsaol dreug te fege en duirum nimt de ene gewoon huir slip welleke se duirnuir wegsmiet en de andere nimt 'n lient fan 'n bloemenkrans da se toefallig fiendt op 'n serrek.

de folgende ochtend belle de twee echtgenote mekuir. de erste seit tege de twidde:

"folgens mien hebbe onse frouwe sich goed geamuseerd, de miene kwam sonder slip thuus."

"och, da falt nog mee," antweurdt de twidde, "de miene kwam thuus met 'n lient ien huir achterwerrek met duirop - wij sulle jou nooit fergete."

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...