024nijmegen

1310
0.0/5 rating (0 votes)

Aan de schoenen van een man herkent men zijne jan

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Twee Nimwèègse mokkels sitte te praote ofer manne en de grote fan hullie geslach. seit de een: "wuirum he'jij altied soon geluk met die manne? se hebbe altied soon groot geslach!" seit de ander: "Mar meid, das gin geluk! Ik het duir un truukske feur! Je kiekt gewoon nuir de schoenmaot! Hoe groter de maot, hoe groter sien jongeheer!"

"Oooooo", seit die andere meid, "so duu jij da dus, da gaoj ik ech effe uutteste!"
De folgende dag begient se de manne te obserfere. Kumt se bij de bekker, se kiekt nuir sien schoene. nou, maotje 43. Neeeee, die mot ik nie hebbe! Kumt se laoter bij de slaoger, en weer kieke nuir die schoene, maotje 44. Neeee, die mot ik oek nie hebbe! Afijn, op de terugweg kumt net de postbode langs. Se kiekt nuir sien schoene. Wow, das toch seker un maotje 47!!! Die mot ik hebbe, denkt se.

Seit se so tege die postbode: "he schat, sin ien un kumke koffie?" Puntje bij paoltje, se belande natuurlik ien de slaopkaomer. Frouwke kleedt sich snel uut en leit kluir op ut bed.
Die postbode wurdt helemaol senuwachtig fan de opwiending, mar hij kriegt da knupke fan sien jeske nie los!

Seit ie: "altied weer hetselfde met die TNT!!! die jeskes sien 4 maote te klein en die schoene 4 maote te groot!"In het Nederlands:
Twee Nijmeegse meiden zitten te praten over mannen en de grote van hun geslacht. Zegt de één: "Waarom heb jij altijd zo'n geluk met die mannen? Ze hebben altijd zo'n groot geslacht!" Zegt de ander: "Maar meid, dat is geen geluk! Ik heb daar een truukje voor! Je kijkt gewoon naar de schoenmaat! Hoe groter de maat, hoe groter zijn jongeheer!"

"OOOOOO", zegt die andere meid, "zo doe jij dat dus, dat ga ik echt even uittesten!"
De volgende dag begint ze de mannen te observeren. Komt ze bij de bakker, ze kijkt naar zijn schoenen. Nou, maatje 43. Neeeee, die moet ik niet hebben! Komt ze later bij de slager, en weer kijken naar die schoenen, maatje 44. Neeee, die moet ik ook niet hebben! Afijn, op de terugweg komt net de postbode langs. Ze kijkt naar zijn schoenen. Wow, dat is toch zeker een maatje 47!!! Die moet ik hebben, denkt ze.

Zegt ze zo tegen die postbode: "Hé schat, zin in een kopje koffie?" Puntje bij paaltje, ze belanden natuurlijk in de slaapkamer. Vrouwtje kleedt zich snel uit en ligt klaar op het bed.
Die postbode wordt helemaal zenuwachtig van de opwinding, maar hij krijgt dat knoopje van zijn jasje niet los!

Zegt ie: "Altijd weer hetzelfde met die TNT!!! Die jasjes zijn 4 maten te klein en die schoenen 4 maten te groot!"


Heb jij ook een mopje voor Jan? Log in en post em zelf of app em naar 06-49707471

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...