024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1132

Bijna vreemd gegaan

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Frans gaat biechten en zegt tegen de priester: "Ik ben bijna vreemdgegaan vorige week." "Hoe bedoel je bijna?" vraagt de priester. "Kijk", zegt Frans, "we hebben ons uitgekleed en toen heb ik ‘m er alleen even tegenaan gewreven en ben toen gestopt." De priester zegt: "Er tegenaan wrijven is hetzelfde als hem erin stoppen dus om te beginnen blijf je bij die vrouw uit de buurt. Om je zonden te vergeven zeg je 5 weesgegroetjes en je stopt zo 50 euro in de collectebus bij de uitgang." Frans verlaat de biechtstoel, zegt zijn 5 weesgegroetjes en loopt naar de collectebus. Hij blijft er even bij staan en loopt dan de kerk uit. De priester, die hem nakeek en zag wat er gebeurde, rent achter hem aan de kerk uit en zegt: "Dat zag ik! Je hebt niets in de collectebus gedaan!" "Wel", zegt Frans, "ik heb die 50 euro er tegenaan gewreven en volgens u is dat hetzelfde als het erin doen."
 

Nimwèègs:

frans git biechte en seit tege de priester: "ik bin haost frimdgegaon feurige wèèk." "hoe bedoel je haost?" fraogt de priester. "kiek", seit frans, "we hebbe ons uutgekleed en toen he'k ‘m d'r allenig effe tegenaon gewrefe en bin toen gestopt." de priester seit: "d'r tegenaon wriefe is hetselfde as 'm erin stoppe dus um te beginne blief je bij die frouw uut de buurt. um je sonde te fergefe seg je 5 weesgegruutjes en je stopt so 50 euro ien de collectebus bij de uutgang." frans ferlaot de biechstoel, seit sien 5 weesgegruutjes en lopt nuir de collectebus. hij blieft 'r effe bij staon en lopt dan de kerrek uut. de priester, die 'm nakik en sag wa 'r gebeurde, rent achter 'm aon de kerrek uut en seit: "da sag ik! je het niks ien de collectebus gedaon!" "wel", seit frans, "ik heb die 50 euro d'r tegenaon gewrefe en folgens u is da hetselfde as 't erin duun."

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...