024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
844

Brief aan Papa

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Un faoder kumt ien de slaopkaomer fan sien dochter en siet un brief op ut bed ligge.
Nuir enige uirseling besluut ie de brief te lese.

Liefste papa,
gaoj effe sitte a'je dit leest...

Ut is met pien ien mien hert da ik je fertel da ik der so plotseling op uut bin getrokke met mien nieuwe toffe friend.
Ik bin passioneel ferliefd, en ut is best un friendelike jonge, ondanks sien piercings, tattoos en sien grote motur.
Das nog nie alles: ik bin swanger en Achmed seit da we heel gelukkig wurde ien de kaomer fan sien tiedelike onderduukadres, bij de bruur fan sien faoders tante.
Hij wil feul kiender en soals je wit is da oek mien grootste droom. en die sluier is ech handig heur, tege de son en tege de fliegskes...
Ik leerde oek reeds da muirihuana nie ferslaofend is en we hebbe beslote ut eiges te gaon kweke, feur ons en onse friende.
Achmed is al actief as tussenhandeluir ien cocaïne en xtc en hebbe dus oek ons eige productiebedriefke.
We sien ech goed besig heur!

Ut geld hebbe we herd nodig, want we sien nog jong en we gebruuke eiges oek un klein bietje coke en xtc, en da grei is hertstikke duur heur... haost nie te betaole!
Je seit altied da je fan de liefde allenig nie ken lefe mar umda Achmed geregeld un puir seer goeie friende uutnodigt, ken ik toch oek wa meebetaole...
Ik fraog je ferder te bidde da de wetenschap snel iets mag fiende tege aids soda mien Achmed toch nog ken genese...
en papa, wees feural nie ongerust, ik bin toch al 14 en ken al heel goed feur mesellef surrege.
Ofer un puir juir sal ik je komme opsuuke soda je al je kleinkiender ken bewondere!

Je liefhebbende dochter...
Sesile

ps: papa, bin je der nog?
en bin je nie te erreg gesrokke?

Gekke papa, dit briefke is natuurlik un grepkse!
ik bin speule bij Hanneleure en wil allenig mar bewiese da der feul ergere dinge sien dan un slech rappurt....
Ut miene leit op ut nachtkeske.. Brief aan papa.

Een vader komt in de slaapkamer van zijn dochter en ziet een brief op het bed liggen.
Na enige aarzeling besluit hij de brief te lezen.

Liefste Papa,
Ga even zitten als je dit leest...

Het is met pijn in mijn hart dat ik je vertel dat ik er zo plotseling op uit ben getrokken met mijn nieuwe toffe vriend.
Ik ben passioneel verliefd, en het is best een vriendelijke jongen, ondanks zijn piercings, tattoos en zijn grote motor.
Dat is nog niet alles: Ik ben zwanger en Achmed zegt dat we heel gelukkig worden in de kamer van zijn tijdelijke onderduikadres, bij de broer van zijn vaders tante.
Hij wil veel kinderen en zoals je weet is dat ook mijn grootste droom. En die sluier is echt handig hoor, tegen de zon en tegen de vliegjes...
Ik leerde ook reeds dat marihuana niet verslavend is en we hebben besloten het zelf te gaan kweken, voor ons en onze vrienden.
Achmed is al actief als tussenhandelaar in cocaïne en XTC en hebben dus ook ons eigen productiebedrijfje.
We zijn echt goed bezig hoor!

Het geld hebben we hard nodig, want we zijn nog jong en we gebruiken zelf ook een klein beetje coke en XTC, en dat spul is hartstikke duur hoor... Haast niet te betalen!
Je zegt altijd dat je van de liefde alleen niet kunt leven maar omdat Achmed geregeld een paar zeer goede vrienden uitnodigt, kan ik toch ook wat meebetalen...
Ik vraag je verder te bidden dat de wetenschap snel iets mag vinden tegen aids zodat mijn Achmed toch nog kan genezen...
En papa, wees vooral niet ongerust, ik ben toch al 14 en kan al heel goed voor mezelf zorgen.
Over een paar jaar zal ik je komen opzoeken zodat je al je kleinkinderen kunt bewonderen!

Je liefhebbende dochter...
Sesile

PS: Papa, ben je er nog?
En ben je niet te erg geschrokken?

Gekke papa, dit briefje is natuurlijk een grapje!
Ik ben spelen bij Hannelore en wil alleen maar bewijzen dat er veel ergere dingen zijn dan een slecht rapport....
Het mijne ligt op het nachtkastje..

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...