024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
955

De dokter gaat vissen

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Een dokter uit Nijmegen wilde een dagje vrij om te gaan vissen.
Hij zei tegen zijn assistent: "Frans, ik wil morgen gaan vissen, maar ik wil de praktijk niet sluiten, dus jij moet de patiënten helpen".
"Dat is goed dokter", zegt Frans.

De dokter gaat vissen en komt de dag erop terug en vraagt: "En Frans, hoe was je dag?"
"Nou", zegt Frans, "ik heb drie patiënten geholpen.
De eerste had hoofdpijn, dus ik heb hem wat aspirine gegeven".
"Goed", zegt de dokter "en de tweede?"
"O die had het brandend maagzuur en die heb ik Rennies gegeven".
" Héél goed", zegt de dokter "en de derde ?"

"O dokter", ik zat hier rustig en ineens vliegt de deur open en een beeldschone meid stormt de kamer in scheurt alle kleding van haar lijf. Ook haar bh en slip en ze gaat op het onderzoeksbed liggen
"Dokter,dokter, help me, ik heb in vijf jaar geen man meer gezien !".
"O God, Frans, wat heb je toen gedaan?" vraagt de dokter.
"Ik heb haar oogdruppels gegeven"


'n dokter uut Nimwege wilde 'n degske frij um te gaon fisse.
hij sei tege sien assistent: "Frans, ik wil murrege gaon fisse, mar ik wil de praktiek nie sluute, dus jij mot de paotiente hellepe".
"da's goed dokter", seit Frans.

De dokter git fisse en kumt de dag erop terug en fraogt: "en Frans, hoe was je dag?"
"nou", seit Frans, "ik heb drie paotiente gehollepe.
De erste had hoofdpien, dus ik heb 'm wa aspirine gegefe".
"goed", seit de dokter "en de twidde?"
"o die had 't brandend maogsuur en die he'k rennies gegefe".
" heel goed", seit de dokter "en de derde ?"

"o dokter", ik sat hier rustig en ien ene fliegt de deur ope en 'n beeldschone meid sturmt de kaomer ien scheurt alle kleding fan huir lief. oek huir bh en slip en se git op 't ondersuuksbed ligge
"dokter,dokter, hellep me, ik heb ien fijf juir gin man meer gesien !".
"o god, Frans, wa he'je toen gedaon?" fraogt de dokter.
"ik heb huir oogdruppels gegefe"

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...