024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1187

De Grens

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Twee Nimwèègse woute lope op frijdagaofend deur un bos, flakbij de duutse grens. Se denke der aon um straks nuir de dienst un pilske te gaon drinke en da se un mooi weekend feur de boeg hebbe. Plots sien se un man, die selfmoord gepleegd het, ien un boom hange. Se wete da as se dit rappurtere hullie hele weekend um seep is. Umda se bij de duutse grens sien besluute se um de man op duuts grondgebied ien un boom te hange. Nuirda se dit gedaon hebbe kere se huuswuirts. Effe laoter komme ien duutsland twee aogente fan de kriminalpolisei feurbij de dode man.

Seit de ene tege de andere: ”aober Helmut, da hangt 'r wieder!”

 

 

Twee Nijmeegse agenten lopen op vrijdagavond door een bos, vlakbij de Duitse grens. Ze denken er aan om straks na de dienst een pintje te gaan drinken en dat ze een mooi weekend voor de boeg hebben. Plots zien ze een man, die zelfmoord gepleegd heeft, in een boom hangen. Ze weten dat als ze dit rapporteren hun hele weekend om zeep is. Omdat ze bij de Duitse grens zijn besluiten ze om de man op Duits grondgebied in een boom te hangen. Nadat ze dit gedaan hebben keren ze huiswaarts. Even later komen in Duitsland twee agenten van de Kriminalpolizei voorbij de dode man. Zegt de ene tegen de andere: ”Aber Helmut, da hangt er wieder!”

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...