024nijmegen

1.0/5 rating 1 vote
718

de proef op de som

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te masturbere.
Hij besluut deselfde aofend, nuir ut werrek un proef te duun!
Mar sien problim is: wuir sal hij ut duun?
Op ut toilet? Tefeul follek!
Achter sien bureau? Te riskant!
Ien ut perrek ferderop? Tefeul speulende kiender!
Ondurweg nuir huus denkt ie de oplossing gefonde te hebbe: Op un perkeerplaots langs de weg stoppe , onder de waoge gaon ligge en duun asof je de onderkant fan de waoge ienspecteert. So geseid, so gedaon....

De man rijdt un perkeerplaots op en git onder de waoge ligge, boks ope, oge dich en keiherd aon sien friendin denke! Net feur ut moment suprèème fuult ie iemand aon sien boksspieptrekke. Um sienn ritme, so kurt feur de ontlaoding nie te ferliese, houdt ie sien oge geslote en git gewoon deur.......

Opnieuw wurdt der aon sien boksspiep getrokke.
Nog steeds de oge geslote en druk besig fraogt ie:' wie is duir? ' Politie', is ut antweurd, ' Wa mot da hier?' 'Ik bin mien achteras aon ut ienspectere, want ik denk da se gebroke is', antweurdt de man ien paoniek. 'Ah, ok seit de aogent lachend ' en nou je toch besig bin, kiek dan medeen effe nuir de handrem, want je waoge stit 10 meter ferderop tege un lanteernpaol!".


In het Nederlands:
Een man leest in een tijdschrift dat je de daad kan verlengen door vooraf te masturberen.
Hij besluit dezelfde avond, na het werk een proef te doen!
Maar zijn probleem is: waar zal hij het doen?
Op het toilet? Teveel volk!
Achter zijn bureau? Te riskant!
In het park verderop? Teveel spelende kinderen!
Onderweg naar huis denkt hij de oplossing gevonden te hebben: op een parkeerplaats langs de weg stoppen , onder de wagen gaan liggen en doen alsof je de onderkant van de wagen inspecteert. Zo gezegd, zo gedaan....

De man rijdt een parkeerplaats op en gaat onder de wagen liggen, broek open, ogen dicht en keihard aan z'n vriendin denken! Net voor het moment suprême voelt hij iemand aan zijn broekspijptrekken. Om z'n ritme, zo kort voor de ontlading niet te verliezen, houdt hij zijn ogen gesloten en gaat gewoon door.......

Opnieuw wordt er aan zijn broekspijp getrokken.
Nog steeds de ogen gesloten en druk bezig vraagt hij:' Wie is daar? ' Politie', is het antwoord, ' Wat moet dat hier?' 'Ik ben mijn achteras aan het inspecteren, want ik denk dat ze gebroken is', antwoordt de man in paniek. 'Ah, OK zegt de agent lachend ' en nu je toch bezig bent, kijk dan meteen even naar de handrem, want je wagen staat 10 meter verderop tegen een lantaarnpaal!"

#nimweegs #Nijmeegs
Heb je ook een mop voor Jan? Stuur em op of login en post em zelf :-)

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...