024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
927

Er wordt sneeuw verwacht

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio en heure de regionaole nieuwsleser segge : "der wurdt 8 tot 10 cm sneeuw ferwach fandaog.
Wilt u uw oto aon de kant fan de straot perkere met de onefe nummers, dan ken de sneeuwploeg der ongestoord langs rije."
De frouw fan jan git nuir buute en set huir oto op de aongegefe plaots.
Un week laoter, weer tiedens ut ontbet, meldt de nieuwsleser fan RN7 op de raodio
"We ferwachte fandaog 10 tot 12 cm sneeuw. Wilt u uw oto aon de kant fan de straot perkere met de effe nummers soda de sneeuwploeg der ongestoord deur ken?"
De frouw fan jan git nuir buute en plaotst huir oto weer op de aongegefe plaots.
Weer un week laoter, weer tiedens ut ontbet seit de nieuwsleser fan RN7
"wij ferwachte 12 tot 14 centimeter sneeuw.
Wilt u uw oto . . .

Op da moment falt de stroom uut!
De frouw fan Jan is ien alle staote en met un besurgd gesich fraogt se aon huir man Jan:
"Schat, nou wit ik nie wa ik mot duun.
Aon welleke kant fan de straot mot ik nou de oto perkere soda de sneeuwploeg der ongestoord deur ken???"
Wuirop Jan met de liefde en begrip ien sien stem soals alle manne hebbe die met un blonde frouw getrouwd sien, antweurdt :
"Schat, wuirum laot je 'm dese keer nie gewoon ien de geraoge staon???"


In het Nederlands:
Jan en zijn blonde vrouw luisteren tijdens het ontbijt naar RN7 op de radio en horen de regionale nieuwslezer zeggen :
"Er wordt 8 tot 10 cm sneeuw verwacht vandaag.
Wilt u uw auto aan de kant van de straat parkeren met de oneven nummers, dan kan de sneeuwploeg er ongestoord langs rijden."
De vrouw van Jan gaat naar buiten en zet haar auto op de aangegeven plaats.
Een week later, weer tijdens het ontbijt, meldt de nieuwslezer van RN7 op de radio
"We verwachten vandaag 10 tot 12 cm sneeuw.
Wilt u uw auto aan de kant van de straat parkeren met de even nummers zodat de sneeuwploeg er ongestoord door kan?"
De vrouw van Jan gaat naar buiten en plaatst haar auto weer op de aangegeven plaats.
Weer een week later, weer tijdens het ontbijt zegt de nieuwslezer van RN7
"Wij verwachten 12 tot 14 centimeter sneeuw.
Wilt u uw auto . . .
Op dat moment valt de stroom uit!
De vrouw van Jan is in alle staten en met een bezorgd gezicht vraagt ze aan haar man Jan:
"Schat, nu weet ik niet wat ik moet doen.
Aan welke kant van de straat moet ik nu de auto parkeren zodat de sneeuwploeg er ongestoord door kan???"
Waarop Jan met de liefde en begrip in zijn stem zoals alle mannen hebben die met een blonde vrouw getrouwd zijn, antwoordt :
"Schat, waarom laat je hem deze keer niet gewoon in de garage staan???"

#nimweegs #Nijmeegs
Heb jij ook een mop voor Jan? Stuur em op of login en post em zelf :-)

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...