024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1158

Ernstig auto ongeluk

In het Nimwèègs & Nederlands in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Nederlands:

Een man raakt ernstig gewond bij een auto ongeluk. De hulpdiensten weten hem uit de wrakstukken te bevrijden en voeren hem af naar een ziekenhuis. Na 6 dagen in coma komt de man bij. De dokter aan zijn bed begint hem gerust te stellen: "Alles komt weer goed, over 6 maanden is het gips eraf en kunt u gaan revalideren. U zult weer helemaal herstellen! Er is echter een probleempje. Tijdens het uitzagen van uw lichaam uit de wrakstukken is, bij het doorknippen van de stuurkolom, per ongeluk uw jongeheer mee afgeknipt. We hebben hem nergens meer kunnen vinden, maar de medische wetenschap is inmiddels zo ver gevorderd, dat u probleemloos een nieuwe, op maat, kunt laten monteren. Als schadeloosstelling voor het foutje bij het uitzagen krijgt u 25.000 euro. Een nieuwe jongeheer kost 1.000 euro per centimeter, dus u kunt de lengte zelf bepalen. Ik adviseer uw wel even met uw vrouw te overleggen, want als er al te veel verschil is met de oude situatie, dan weet je maar nooit hoe ze reageert!"

Na twee dagen is de dokter terug aan het bed en vraagt: "Heeft u het nog met uw vrouw besproken?" "Inderdaad" zegt de man, "zeer uitvoerig zelfs." "En wat gaat het worden?" vraagt de dokter.

De patiënt zucht diep en bromt: "Een nieuwe keuken."

Nimwèègs:

'n man rakt ernstig gewond bij 'n oto ongeluk. de hulpdienste wete 'm uut de wrakstukke te befrije en foere 'm af nuir 'n siekenhuus. nuir 6 daoge ien coma kumt de man bij. de dokter aon sien bed begient 'm gerust te stelle: "alles kumt weer goed, ofer 6 maonde is 't gips eraf en ken u gaon refaolidere. u sult weer helemaol herstelle! d'r is echter 'n problimpke. tiedens 't uutsaoge fan uw lichaom uut de wrakstukke is, bij 't deurknippe fan de stuurkolom, per ongeluk uw jongeheer mee afgeknipt. we hebbe 'm nergens meer kenne fiende, mar de mediese wetenschap is ienmiddels so fer gefurderd, da u problimloos 'n nieuwe, op maot, ken laote montere. as schaodeloosstelling feur 't foutje bij 't uutsaoge kriegt u 25.000 euro. 'n nieuwe jongeheer kost 1.000 euro per centimeter, dus u ken de lengte eiges bepaole. ik adfiseer uw wel effe met uw frouw te oferlegge, want as d'r al te feul ferschil is met de ouwe situaotie, dan wit je mar nooit hoe se reageert!"

nuir twee daoge is de dokter terug aon 't bed en fraogt: "het u 't nog met uw frouw besproke?" "ienderdaod" seit de man, "seer uutfoerig selfs." "en wa git 't wurde?" fraogt de dokter.

de paotient such diep en bromt: "'n nieuwe keuke."

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...