024nijmegen

10.0/5 rating 1 vote
1497

Fazantenjacht

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Ien ut Nijmeegs / Nimweegs:
Onlangs was ik met mien buurman en mien faoder aon ut jaoge op un groot bouwland fan un boer uut de buurt. Wij wuire de driefers en der most flink op de grond geslaoge wurde want de fasante kwaomen mar nie tefeurschien. Opins floog der un allemachtig dikke fasant op en mien buurman haolt um met un welgemikt schot nuir onder. We liepe erreg opgetoge nuir de fasant toe wuir de boer, die ons met un ferrekieker ien de gaote had gehouwe, ons stond op te wachte.

Der ontstond un ienteressante diskussie met feul gefloek en getier met as ienset de fasant. Folgens mien buurman was ut sien fasant en folgens de boer sien fasant. Nuir enige tied kwam de boer met ut feurstel:
"laote we mekuir un trap ien de balle gefe en wie ut herdst jankt, die kriegt de fasant nie."

Nuir enig aondringe ging mien buurman hiermee akkeurd en de boer sei dat ie wel sou beginne. Hij nam un aonloop met sien grote houtere klumpes en trapte mien buurman ien de balle. Die sprong op en jankte wel un kwertier foluut. Nuir un kwertier sei hij:
"ok, nou is ut mien beurt."
Wuirop de boer antweurde:
"ach wit je wa, houw de fasant oek mar."


In het Nederlands:
Onlangs was ik met mijn buurman en mijn vader aan het jagen op een groot bouwland van een boer uit de buurt. Wij waren de drijvers en er moest flink op de grond geslagen worden want de fazanten kwamen maar niet tevoorschijn. Opeens vloog er een allemachtig dikke fazant op en mijn buurman haalt hem met een welgemikt schot naar beneden. We liepen erg opgetogen naar de fazant toe waar de boer, die ons met een verrekijker in de gaten had gehouden, ons stond op te wachten.

Er ontstond een interessante discussie met veel gevloek en getier met als inzet de fazant. Volgens mijn buurman was het zijn fazant en volgens de boer zijn fazant. Na enige tijd kwam de boer met het voorstel:
"Laten we elkaar een trap in de ballen geven en wie het hardst jankt, die krijgt de fazant niet."

Na enig aandringen ging mijn buurman hiermee akkoord en de boer zei dat hij wel zou beginnen. Hij nam een aanloop met zijn grote houten klompen en trapte mijn buurman in de ballen. Die sprong op en jankte wel een kwartier voluit. Na een kwartier zei hij:
"OK, nu is het mijn beurt."
Waarop de boer antwoorde:
"Ach weet je wat, houd de fazant ook maar."


Heb jij een leuk mop om te delen op 024 Nijmegen?

Log in en plaats em zelf of App em naar 06-49 707471

Tags

fazant

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...