024nijmegen

975
0.0/5 rating (0 votes)

Freddie wilt sex

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Freddie wilde zo dolgraag sex hebben met dat hartstikke leuke mokkeltje op zijn kantoor...maar ze had al verkering met iemand anders. Op 'n zekere dag was freddie zó gefrustreerd dat 'ie tegen haar zei: "Ik geef je 100 Euro als ik sex met je mag hebben...". 't Meisje keek hem aan en zei: "Nee !" freddie zei: "Ik ben reuze snel. Ik gooi het geld op de vloer jij bukt om het op te rapen ik ben al klaar voordat je het geld hebt opgepakt".

Ze dacht er even over na en zei dat ze het met haar vriendje zou bespreken.. ......dus belde ze hem op om de situatie uit te leggen. Die zei:"Je moet 'em niet om 100 maar 200 Euro vragen en het geld dan zo snel mogelijk oprapen.

Heeft 'ie niet eens de tijd om z'n broek naar beneden te doen". Ze ging ermee akkoord en accepteerde het voorstel.

Een half uur verloopt en de boyfriend wacht nog steeds op een telefoontje.

Eindelijk na 3 kwartier kan 'ie niet langer wachten en belt haar op. Krijgt hij een hevig hijgende vriendin aan de telefoon die nauwelijks kan uitbrengen:

"Die klerelijer had alleen maar kwartjes !"

Nimwèègs:

freddie wilde so dolgraog sex hebbe met da hertstikke leuke mokkeltje op sien kantoor...mar se had al umgang met iemand anders. op 'n sekere dag was freddie so gefrustreerd da 'ie tege huir sei: "ik gif je 100 euro a'k sex met je mag hebbe...". 't meiske kik 'm aon en sei: "nee !" freddie sei: "ik bin reuse snel. ik gooi 't geld op de floer jij bukt um 't op te rápe ik bin al kluir feurda je 't geld het opgepakt".

se dach 'r effe ofer nuir en sei da se 't met huir friendje sou bespreke.. ......dus belde se 'm op um de situaotie uut te legge. die sei:"je mot 'em nie um 100 mar 200 euro fraoge en 't geld dan so snel meugelik oprápe.

het 'ie nie ins de tied um s'n boks nuir onder te duun". se ging ermee akkeurd en accepteerde 't feurstel.

'n hallef uur ferloopt en de boyfriend wach nog steeds op 'n telefeuntje.

eindelik nuir 3 kwertier ken 'ie nie langer wachte en belt huir op. kriegt ie 'n hefig hiegende friendin aon de telefoon die nauweliks ken uutbrenge:

"die klerelieer had allenig mar kwertjes !"

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...