024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1678

Ik ben een echte cowboy

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Un ouwe kauwboy sit aon de ber un pilske te drinke. Der kumt un mooie jonge frouw naost um sitte en sij fraogt um: "bin u un echte kauwboy?"

"Wel," antweurd de ouwe man, "ik heb me mien hele lefe besig gehouwe met koeie driefe, nuir rojeo's gaon, hekke ripperere, de koeie hellepe kalfere, trakturs berije en mien honde te frete gefe, dus ik mag wel segge dak un echte kauwboy bin."

De frouw seit: "ik bin un lesbienne. ik duu de hele dag nie anders dan aon frouwe denke. sodra ik smurgens opsta, denk ik aon frouwe, ak douche, denk ik aon frouwe, ak tf kiek, denk ik aon frouwe. ik denk selfs onder ut ete aon frouwe. Ut schient da alles ien de wereld me aon frouwe duut denke." De twee neme ien stilte un slukske fan hullie drenkske.

Effe laoter kumt der un man aon de andere kant fan de ouwe kauwboy sitte en fraogt: "bin u un echte kauwboy?"

"ik heb altied gedach dak da was, mar ik heb sojuust ontdekt da k un lesbienne bin."

In het Nederlands:
Een oude cowboy zit aan de bar een biertje te drinken. Er komt een mooie jonge vrouw naast hem zitten en zij vraagt hem: "Bent u een echte cowboy?"

"Wel," antwoordt de oude man, "ik heb me mijn hele leven bezig gehouden met koeien drijven, naar rodeo's gaan, hekken repareren, de koeien helpen kalveren, tractors berijden en mijn honden te eten geven, dus ik mag wel zeggen dat ik een echte cowboy ben."

De vrouw zegt: "Ik ben een lesbienne. Ik doe de hele dag niet anders dan aan vrouwen denken. Zodra ik 's morgens opsta, denk ik aan vrouwen, als ik douche, denk ik aan vrouwen, als ik tv kijk, denk ik aan vrouwen. Ik denk zelfs onder het eten aan vrouwen. Het schijnt dat alles in de wereld me aan vrouwen doet denken." De twee nemen in stilte een slokje van hun drankje.


Even later komt er een man aan de andere kant van de oude cowboy zitten en vraagt:

"Bent u een echte cowboy?"

"Ik heb altijd gedacht dat ik dat was,

maar ik heb zojuist ontdekt dat ik een lesbienne ben."


heb jij ook een mopje voor onze Jan? App em naar 0649707471 of login en post em zelf

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...