024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
999

ik lag met mijn man in bed

In het Nimwèègs & Nederlands in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Op een avond lag ik met mijn man in bed en plots voelde ik dat mijn man mij begon te betasten zoals hij al heel lang niet meer gedaan had. Het kriebelde eerst een beetje toen zijn vingers in mijn nek begonnen en daarna langzaam naar beneden schoven langs mijn rug. Toen streelde hij mijn schouders en nek, zijn hand schoof langzaam over mijn borsten. Hij schoof zijn hand naar mijn linker arm, streelde opnieuw langs de zijkant van mijn borst, schoof zo langzaam langs mijn zijde naar beneden over mijn billen, langs mijn been tot aan mijn enkel. Hij schoof zijn hand langs mijn linkerbeen langzaam naar boven, stopte als hij bovenaan was en begon opnieuw onderaan mijn rechterbeen op dezelfde wijze. Halverwege mijn rechterbeen, stopte hij opeens, hij rolde op zijn zij terug en begon naar de tv te kijken.

Ik was intussen natuurlijk opgewonden geraakt door al zijn gestreel, en vroeg met zachte, liefhebbende stem: “Schat, dat was heerlijk. Waarom ben je gestopt?”

Hij antwoordde:

“Ik heb de afstandbediening gevonden...”

Nimwèègs:

op 'n aofend lee ik met mien man ien bed en plots fuulde ik da mien man mien begon te betaste soals tie al heel lang nie meer gedaon had. 't kriebelde ers 'n bietje toen sien fingers ien mien nek begonne en duirnuir langsaom nuir onder schofe langs mien rug. toen streelde hij mien schouwers en nek, sien hand schoof langsaom ofer mien burste. hij schoof sien hand nuir mien linker errem, streelde opnieuw langs de siekant fan mien burs, schoof so langsaom langs mien sije nuir onder ofer mien bille, langs mien bin tot aon mien enkel. hij schoof sien hand langs mien linkerbin langsaom nuir bofe, stopte as tie bofenaon was en begon opnieuw onderaon mien rechterbin op deselfde wiese. halferwege mien rechterbin, stopte hij opins, hij rolde op sien sij terug en begon nuir de tf te kieke.

ik was ientusse natuurlik opgewonde gerakt deur al sien gestreel, en froeg met sachte, liefhebbende stem: “schat, da was heerlik. wuirum bi'je gestopt?”

hij antweurdde:

“ik heb de afstandbediening gefonde...”

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...