024nijmegen

498
0.0/5 rating (0 votes)

In het rustehuis

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Een man komt zijn vader van 84 jaar bezoeken in het rusthuis. Terwijl hij daar is, merkt hij op dat een verpleegster hem een kop warme chocolademelk brengt en een viagra pil. De man is stomverbaasd en vraagt: "Waarom geef je hem dat ???"
De verpleegster legt uit: "Van de chocolademelk zal hij makkelijker slaap vatten." "En de viagra?" vraagt de man. "Oh, dat is opdat hij niet uit het bed zou rollen!" antwoordt de verpleegster.

'n man kumt sien faoder fan 84 juir besuuke ien 't rusthuus. Onderdehand da hij duir is, merkt ie op da 'n ferplèègster 'm 'n kop werreme suukelaodemellek brengt en 'n fiagra pil. De man is stomferbaosd en fraogt: "Wuirum gif je 'm da ???"
De ferplèègster leit uut: "fan de suukelaodemellek sal hij makkeliker slaop fatte." "en de fiagra?" fraogt de man. "Oh, da's opdat ie nie uut 't bed sou rolle!" antweurdt de ferplèègster.

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...