024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
2635

Kameel uitlijnen

In het Nimwèègs & Nederlands in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Komt een Marokkaan bij de garage met zijn kameel en vraagt aan de monteur:

"Kunt u mijn kameel uitlijnen, hij loopt een beetje scheef?". "Jawel" zegt de monteur "zet hem maar op de brug". Even later slaat de monteur met een gruwelijke knal de ballen van de kameel tussen twee bakstenen te pletter.

De kameel schrikt hier zo van dat hij van de brug springt en in een rechte streep de woestijn in sprint, binnen notime is de kameel uit het zicht verdwenen.

"Zo die loopt recht" zegt de monteur.

"Ja dat wel" zegt de Marokkaan "maar hoe krijg ik m'n kameel nu terug?"

"dat is geen probleem" zegt de monteur, "ga maar even op de brug staan".

Nimwèègs:

kumt 'n merokkaon bij de geraoge met sien kamèèl en fraogt aon de monteur:

"ken u mien kamèèl uutliene, hij lopt 'n bietje scheef?". "jawel" seit de monteur "set 'm mar op de brug". effe laoter slaot de monteur met 'n grauwelike knal de balle fan de kamèèl tusse twee bakstene te pletter.

de kamèèl srikt hier so fan dat ie fan de brug springt en ien 'n rechte streep de woestien ien sprient, binne notime is de kamèèl uut 't sich ferdwene.

"so die lopt rech" seit de monteur.

"jao da wel" seit de merokkaon "mar hoe krieg ik m'n kamèèl nou terug?"

"da's gin problim" seit de monteur, "gaoj mar effe op de brug staon".

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...