024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1795

Leeuwentemster

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Ien ut circus wurd ut wilde dierennummer gedaon deur un aontrekkelike goed gepropurtioneerde jonge frouw, slechs gekleed ien un minuscuul strak tiegerfelleke. Dese somptueuse ken met huir sweepke de leeuwe de mooiste kunsjes laote duun. Aon ut eind fan de feurstelling kriegt se un staonde ofaotie.

Ferfolgens stuurt se alle leeuwe de kooi uut behallefe ut grootste menneke. Ut publiek git weer sitte. Se werpt huir sweepke weg, lopt nuir de leeuw en opent de enurreme muil. Ferfolgens trekt se huir tiegerfelleke opsij, leit un fan huir mooie burste ien de muil fan de leeuw en stikt beie erreme umhoog. Ut publiek houdt de aodem ien; stel je feur da de leeuw srikt. nuir enige tied stopt se huir burs weer ien huir kledingstuk en kriegt wederom un staonde ofaotie, nou nog luier en langer.

Nuir ut applaus nimt se de mikrofoon en fraogt aon ut publiek of der iemand is die dese stunt oek sou wille duun. Iederin git swiegend sitte en kiekt fraogend sien bure aon. Nuir enige tied is der wa gestommel bofe op de tribune en kumt der un oud kaol menneke met un stok moeisaom nuir onder gelope. Inmaol onder ien de kooi fraogt sij em lachend of hij de fraog wel geheurd het.

'Jaoseker,' seit ie,'ik wil ut graog probere, mar ik wit nie of ik mien moel so fer ope krieg.


In het Nederlands:
In het circus wordt het wilde dierennummer gedaan door een aantrekkelijke goed geproportioneerde jonge vrouw, slechts gekleed in een minuscuul strak tijgervelletje. Deze somptueuze kan met haar zweepje de leeuwen de mooiste kunstjes laten doen. Aan het eind van de voorstelling krijgt ze een staande ovatie.
 

Vervolgens stuurt ze alle leeuwen de kooi uit behalve het grootste mannetje. Het publiek gaat weer zitten. Ze werpt haar zweepje weg, loopt naar de leeuw en opent de enorme muil. Vervolgens trekt ze haar tijgervelletje opzij, legt een van haar mooie borsten in de muil van de leeuw en steekt beide armen omhoog. Het publiek houdt de adem in; stel je voor dat de leeuw schrikt. Na enige tijd stopt ze haar borst weer in haar kledingstuk en krijgt wederom een staande ovatie, nu nog luider en langer.

Na het applaus neemt ze de microfoon en vraagt aan het publiek of er iemand is die deze stunt ook zou willen doen. Iedereen gaat zwijgend zitten en kijkt vragend zijn buren aan. Na enige tijd is er wat gestommel boven op de tribune en komt er een oud kaal mannetje met een stok moeizaam naar beneden gelopen. Eenmaal beneden in de kooi vraagt zij hem lachend of hij de vraag wel gehoord heeft.


'Jazeker,' zegt hij,'ik wil het graag proberen, maar ik weet niet of ik mijn mond zo ver open krijg.


heb jij ook een mopje voor onze Jan? App em naar 0649707471 of login en post em zelf

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...