024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
866

Mijn buurman besteld een afslankprogramma

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Mien buurman belt un telekombedrief en bestelde hullie “5 daoge 10 kilo gewichsferlies” programma. De folgende dag wurd der aon sien deur gebeld. Hij duut ope en siet un super slanke, atletiese, 19 juir jonge stoot staon, gekleed ien neks meer dan un puir nike ren schuuntjes en un burd um huir nek. Se stelt sich feur as un medewerker fan ut bedrief wuir hij ut afslankprogramma het besteld. Op ut burd um huir nek stit : Ik hiet Jet asje me te pakke kriegt, mag je met me nuir bed.
Sonder der twee keer ofer nuir te hoefe denke, sprient ie achter huir aon. un puir kilometer laoter, puffend en puffend, besluut ie ut op te gefe. De 4 folgende daoge stit deselfde stoot feur de deur en elleke keer hetselfde ferhaol. Op de 5e dag wèègt ie sichsellef en tot sien blijdschap siet dat ie daodwerkelik 10 kilo is afgefalle.
Hij belt 't bedrief weer op en bestelt hullie “5 daoge 20 kilo gewichsferlies” programma. De folgende dag wurdt der op sien deur geklopt. De man duut ope en siet de mooiste, knapste, slankste en mist seksie frouw staon die hij ooit het gesien. Se is gekleed ien neks meer dan un puir reebok ren schuuntjes en un burd um huir nek wuirop stit : Ik hiet Sil en asje me te pakke kriegt mag je 24 uur alles duun met mien wa je wil. Hij schiet de deur weer uut ien de hoop huir te pakke te kriege. De frouw het allenig un uutstekende conditie en mien buurman duut sien best, mar het gin geluk. Dus de folgende 4 daoge herhaolt ut ferhaol sich en de man kumt steeds beter ien furrem.
Tot sien grote blijdschap bliekt op de 5e dag dat ie ienderdaod weer 20 kilo kwiet is. Mien andere buurman un Groesbeker met flink wa ofergewich het ut hele taofereel gefolgd en fraogt ut telefoon nummer fan telekombedrief. Allenig besluut ie feur ut ultieme te gaon en bestelt ut “5 daoge 30 kilo gewichsferlies” programma.
 “Wit je 't seker?, froeg de ferkoper aon de telefoon. “dit is ons mist ientensiefe programma.”
 “seker weten”, sei de Groesbeker. “ik heb me ien juire nie so rot gefuuld! en sie bij mien buurman de resultaote fan u 2 andere affalproducten”
De folgende dag wurdt der aon sien deur gebeld. De Groesbeker duut ope en siet un enurreme opgepompte, swuir gespierde fent staon gekleed ien neks meer dan un puir rose ren schuuntjes en un burd um sien nek wuirop stit : Ik hiet Nol, en ak je te pakke krieg, dan pak ik je bij je hol.
We hebbe nou al so 2 weke lang neks meer fernome fan onse buurman......... Mijn buurman belt een telecombedrijf en bestelde hun “5 dagen 10 kilo gewichtsverlies” programma.
De volgende dag wordt er aan zijn deur gebeld. Hij doet open en ziet er een super slanke, atletische, 19 jaar jonge stoot staan, gekleed in niets meer dan een paar Nike ren schoenen en een bord om haar nek. Ze stelt zich voor als een medewerker van het bedrijf waar hij het afslankprogramma heeft besteld. Op het bord om haar nek staat : Ik heet Jet als je me te pakken krijgt, mag je met me naar bed.
Zonder er twee keer over na te hoeven denken, sprint hij achter haar aan. Een paar kilometer later, puffend en puffend, besluit hij het op te geven. De 4 volgende dagen staat dezelfde stoot voor de deur en elke keer hetzelfde verhaal. Op de 5e dag weegt hij zichzelf en tot zijn blijdschap ziet dat hij daadwerkelijk 10 kilo is afgevallen.
Hij belt het bedrijf weer op en bestelt hun “5 dagen 20 kilo gewichtsverlies” programma. De volgende dag wordt er op zijn deur geklopt. De man doet open en ziet er de mooiste, knapste, slankste en meest sexy vrouw staan die hij ooit heeft gezien. Ze is gekleed in niets meer dan een paar Reebok ren schoenen en een bord om haar nek waarop staat : Ik heet Sil en als je me te pakken krijgt mag je 24 uur alles doen met mij wat je wil. Hij schiet de deur weer uit in de hoop haar te pakken te krijgen. De vrouw heeft alleen een uitstekende conditie en mijn buurman doet zijn best, maar heeft geen geluk. Dus de volgende 4 dagen herhaalt het verhaal zich en de man komt steeds beter in vorm.
Tot zijn grote blijdschap blijkt op de 5e dag dat hij inderdaad weer 20 kilo kwijt is. Mijn andere buurman een Groesbeker met flink wat overgewicht heeft het hele tafereel gevolgd en vraagt het telefoon nummer van telecombedrijf. Alleen besluit hij voor het ultieme te gaan en bestelt het “5 dagen 30 kilo gewichtsverlies” programma.
 “Weet je het zeker?, vroeg de verkoper aan de telefoon. “Dit is ons meest intensieve programma.”
 “Zeker weten”, zei de Groesbeker. “Ik heb me in jaren niet zo rot gevoeld! En zie bij mijn buurman de resultaten van u 2 andere afvalproducten”
De volgende dag wordt er aan zijn deur gebeld. De Groesbeker doet open en ziet een enorme opgepompte, zwaar gespierde vent staan gekleed in niets meer dan een paar roze ren schoenen en een bord om zijn nek waarop staat : Ik heet Nol, en als ik je te pakken krijg, dan pak ik je bij je HOL.
We hébben nu al zo 2 weken lang niets meer vernomen van onze buurman.........

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...