024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
824

Nancy en de hypnotiseur

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Nancy kumt thuus fan un hiepnotieseur en seit tege Stef:
'je wit die hoofdpien die ik al juire heb, wel die is weg.'
'gin hoofdpien meer?' seit Stef , 'hoe kumt da?'
Nou, mien friendin Krista het me un hiepnotieseur aonbefole.
Dese sei me um feur de spiegel te staon, nuir me eiges te stuire, en steeds te segge 'ik heb gin hoofdpien', 'ik heb gin hoofdpien'. en wit je, ut werkt, mien hoofdpien is weg.'
'Mar das prachtig.'
'Wit je, de laotste juire bin je nie ech un bal fuur ien bed. Wuirum gaoj jij nie ins nuir die hiepnotieseur en fraog em of hij duir nie iets ken aon duun.
'Stef git hiermee akkeurd en makt un afspraok.
Thuusgekomme trekt ie sien klere uut, pakt Nancy fast, nimt huir nuir bed en seit: 'blief ligge, ik bin so terug.'
Hij git nuir de badkaomer en enkele minute laoter kumt ie terug, springt ien bed en bedrieft passioneel de liefde met huir as nooit duirfeur.
'Stef , da was ongelooflik!'
Wuirop Stef seit: nie bewege! ik bin so terug.'
Weer sturmt ie nuir de badkaomer en ronde 2 was nog furiger dan de erste.
De frouw huir hoofd tolde fan genot.
Hij springt weer op en seit: nie bewege, ik bin so terug.' en weg is ie nuir de badkaomer.
Sien frouw Nancy , nou wel un bietje nieuwsgierig wa ie ien de badkaomer duut, folgt em feursichtig. Se siet stef staon feur de spiegel wuir hij ut folgende tege seit:'t is mien frouw nie, ut is mien frouw nie, ut is mien frouw nie!'

Hiernuir is der neks meer fan Stef fernome.Nancy komt thuis van een hypnotiseur en zegt tegen Stef:
'Je weet die hoofdpijn die ik al jaren heb, wel die is weg.'
'Geen hoofdpijn meer?' zegt Stef , 'hoe komt dat?'
Nou, mijn vriendin Krista heeft me een hypnotiseur aanbevolen.
Deze zei me om voor de spiegel te staan, naar me zelf te staren, en steeds te zeggen 'ik heb geen hoofdpijn', 'ik heb geen hoofdpijn'. En weet je, het werkt, mijn hoofdpijn is weg.'
'Maar dat is prachtig.'
'Weet je, de laatste jaren ben je niet echt een bal vuur in bed. Waarom ga jij niet eens naar die hypnotiseur en vraag hem of hij daar niet iets kan aan doen.'
Stef gaat hiermee akkoord en maakt een afspraak.
Thuisgekomen trekt ie zijn kleren uit, pakt Nancy vast, neemt haar naar bed en zegt: 'Blijf liggen, ik ben subiet terug.'
Hij gaat naar de badkamer en enkele minuten later komt ie terug, springt in bed en bedrijft passioneel de liefde met haar als nooit daarvoor.
'Stef , dat was ongelooflijk!'
Waarop Stef zegt: Niet bewegen! Ik ben zo terug.'
Weer stormt hij naar de badkamer en ronde 2 was nog vuriger dan de eerste.
De vrouw haar hoofd tolde van genot.
Hij springt weer op en zegt: Niet bewegen, ik ben zo terug.' En weg is ie naar de badkamer.
Zijn vrouw Nancy , nu wel lichtjes nieuwsgierig wat hij in de badkamer doet, volgt hem voorzichtig. Ze ziet Stef staan voor de spiegel waar hij het volgende tegen zegt:  'Het is mijn vrouw niet, het is mijn vrouw niet, het is mijn vrouw niet!'

Hierna is er niets meer van Stef vernomen.

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...