024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1030

Net aangenomen

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Un jonge man is net aongenome ien un grote multienationaole onderneming. Fanaf de erste dag nimt ie de telefoon, belt de bedriefskaofetuiria en brult: "'Un koffie, en snel un bietje!" aon de andere kant fan de lien antweurdt un stem: "Ik denk da u un ferkeerd ientern nummer gedraoid het, wit u wel met wie u sprikt, onnoseluir?" "heu... nee...," antweurdt de pas aongenome werknemer. "Ik bin de direkteur-generaol fan dese firma, jij idioot!"

De jonge man roept twimaol luier: "en u, dik opgeblaose direkteur- generaoltje, wit u wel met wie u sprikt?" "heu....nee," antweurdt de directeur ietwa ferbaosd.

"perfekt!" antweurdt de jonge man en hij leit de telefoon neer.

In het Nederlands:
Een jonge man is net aangenomen in een grote multinationale onderneming. Vanaf de eerste dag neemt hij de telefoon, belt de bedrijfscafetaria en brult: "Een koffie, en snel een beetje!" Aan de andere kant van de lijn antwoordt een stem: "Ik denk dat u een verkeerd intern nummer gedraaid hebt, weet u wel met wie u spreekt, onnozelaar?" "Heu... nee...," antwoordt de pas aangenomen werknemer. "Ik ben de directeur-generaal van deze firma, jij idioot!"

De jonge man roept tweemaal luider: "En u, dik opgeblazen directeur- generaaltje, weet u wel met wie u spreekt?" "Heu....nee," antwoordt de directeur ietwat verbaasd.


"Perfect!" antwoordt de jonge man. En hij legt de telefoon neer.


heb jij ook een mopje voor onze Jan? App em naar 0649707471 of login en post em zelf

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...