024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1911

Opa overleden door de ijscoboer

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Toen Sofie terug kwam fan un ferre fakantie fernam se, da tiedens huir ferlof, huir grootfaoder oferleje was. As goeie kleindochter ging se bij huir 95 juirige grootmoeder langs um huir te kondolere. Aongesien se wist da huir opa ien blaokende gesondheid ferkeerde, froeg se aon opoe wuir opa aon oferleje was. Mien kiendje, antweurdde opoe: opa kreeg un hertaonfal. Feurige week sondagochtend toen we de liefde bedrefe.
Wuirop Sofie reageerde met te segge da seks feur minse fan tege de honderd toch af te raoje was..... Mar nee schetje, sei opoe: reeds enkele juire lang en gelet op onse ouwerdom hadde we ons feurgenome da ut beste ogenblik feur ons beie um seks te hebbe was ut ogenblik da op sondag- murrege de kerkklokke begonne te luie. da was feur ons ut juuste ritme, nie te snel en nie te traog, gewoon erin bij de ding, en deruut bij de dong....!!!

Plotseling most opoe un traontje wegpinke, en se sei: As die stomme iesboer met sien klingelende bel nie langs was gereje had opa nou nog geleefd.


In het Nederlands:
Toen Sofie terug kwam van een verre vakantie vernam ze, dat tijdens haar verlof,haar grootvader overleden was. Als goede kleindochter ging ze bij haar 95 jarige grootmoeder langs om haar te condoleren. Aangezien ze wist dat haar opa in blakende gezondheid verkeerde, vroeg ze aan oma waar opa aan overleden was. Mijn kindje, antwoordde oma: opa kreeg een hartaanval. Vorige week zondagochtend toen we de liefde bedreven.
Waarop Sofie reageerde met te zeggen dat seks voor mensen van tegen de honderd toch af te raden was..... Maar nee schatje, zei oma: reeds enkele jaren lang en gelet op onze ouderdom hadden we ons voorgenomen dat het beste ogenblik voor ons beiden om seks te hebben was het ogenblik dat op zondag- morgen de kerkklokken begonnen te luiden. Dat was voor ons het juiste ritme, niet te snel en niet te traag, gewoon erin bij de DING, en eruit bij de DONG....!!!

Plotseling moest oma een traantje wegpinken, en ze zei:Als die stomme ijsboer met zijn klingelende bel niet langs was gereden had opa nu nog geleefd.

heb jij ook een mopje voor onze Jan? App em naar 0649707471 of login en post em zelf

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...