024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
707

ouder worden

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Twee sestigers praote met mekuir ofer ouwer wurde. seit Jan: "'t problim bij frouwe is da se weigere te aonfuirde da se ouwer wurde. Se gebruuke allerlei trukjes um ut te ferberrege." "jij het ut bij ut rechte eind", seit Piet. "ik ken 'n middel um hen te ontmaskere. aje wil wete of je frouw herdheurig wurd, gaoj dan op tien meter fan huir fandaon sitte en stel un fraog. As se nie antweurd, gaoj je op fijf meter afstand sitte en stel je de fraog opnieuw, dan op twee meter en tenslotte op een meter." Jan fiend ut un schitterend idee en thuusgekomme nimt ie medeen de proef op de som. Onderdehand da frouw lief ien de tuin de was ophangt, git ie op un tiental meter fan huir fandaon sitte en fraogt: "schat, wa ete we dese middag?" der kumt gin antweurd. Hij ferkleint de afstand met ongefeer de helf en stelt de fraog opnieuw: "Schat, wa ete we dese middag?" der kumt gin antweurd. Hij kumt nog dichterbij sitte en fraogt: "schat, wa ete we dese middag?" Opnieuw gin antweurd. Hij begriept der himmel neks fan, git naost huir staon en fraogt luid en kluir: "schat, wa ete we dese middag?"

De frouw draoit sich um, kiekt um geërgerd aon en antweurd: "feur de fierde keer, kiep met friete!!"

 

 

Twee zestigers praten met elkaar over ouder worden. Zegt Jan: "Het probleem bij vrouwen is dat ze weigeren te aanvaarden dat ze ouder worden. Ze gebruiken allerlei trucjes om het te verbergen." "Jij hebt het bij het rechte eind", zegt Piet. "Ik ken een middel om hen te ontmaskeren. Als je wilt weten of je vrouw hardhorig wordt, ga dan op tien meter van haar vandaan zitten en stel een vraag. Als ze niet antwoordt, ga je op vijf meter afstand zitten en stel je de vraag opnieuw, dan op twee meter en tenslotte op één meter." Jan vindt het een schitterend idee en thuisgekomen neemt hij meteen de proef op de som. Terwijl vrouw lief in de tuin de was ophangt, gaat hij op een tiental meter van haar vandaan zitten en vraagt: "Schat, wat eten we deze middag?" Er komt geen antwoord. Hij verkleint de afstand met ongeveer de helft en stelt de vraag opnieuw: "Schat, wat eten we deze middag?" Er komt geen antwoord. Hij komt nog dichterbij zitten en vraagt: "Schat, wat eten we deze middag?" Opnieuw geen antwoord. Hij begrijpt er helemaal niets van, gaat naast haar staan en vraagt luid en klaar: "Schat, wat eten we deze middag?" De vrouw draait zich om, kijkt hem geërgerd aan en antwoordt: "Voor de vierde keer, kip met frieten!!"

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...