024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1596

Overeind

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Een sip kijkende man komt bij de dokter.
"Dokter," zegt de sip kijkende man, "ik zit met een groot probleem. Of beter gezegd, een klein probleem. Ik krijg 'm namelijk niet meer overeind als ik met mijn vrouw naar bed wil."
De arts raadt de sip kijkende man aan om de volgende dag weer langs te komen, maar dan wel in gezelschap van zijn vrouw.
"Samen komen we er wel uit, als u begrijpt wat ik bedoel," zegt de arts.

De volgende dag komt de man samen met zijn vrouw.
"Kleedt u zich maar uit, mevrouw," zegt de arts.
De vrouw kleedt zich uit.
"Draait u maar eens om uw as."
Opnieuw doet de vrouw wat de dokter vraagt.
"Prima! Gaat u nu maar even op uw rug op de behandeltafel liggen."
De vrouw gaat liggen.
"Juist! Ik zie het al. Kleedt u zich maar weer aan, mevrouw."

"En, dokter?" vraagt de sip kijkende man.
"Er is met u niets mis hoor," antwoordt de arts, "ik kreeg 'm ook niet overeind."

Nimwèègs:
'n sip kiekende man kumt bij de dokter.
"dokter," seit de sip kiekende man, "ik sit met 'n groot problim. of beter geseid, 'n klein problim. ik krieg 'm naomelik nie meer ofereind a'k met mien frouw nuir bed wil."
de erts raodt de sip kiekende man aon um de folgende dag weer langs te komme, mar dan wel ien geselschap fan sien frouw.
"saomen komme we d'r wel uut, as u begriept wa ik bedoel," seit de erts.

de folgende dag kumt de man saomen met sien frouw.
"kleedt u sich mar uut, mefrouw," seit de erts.
de frouw kleedt sich uut.
"draoit u mar ins um uw as."
opnieuw duut de frouw wa de dokter fraogt.
"prima! git u nou mar effe op uw rug op de behandeltaofel ligge."
de frouw git ligge.
"juust! ik sie 't al. kleedt u sich mar weer aon, mefrouw."

"en, dokter?" fraogt de sip kiekende man.
"d'r is met u niks mis heur," antweurdt de erts, "ik krèèg 'm oek nie ofereind." 

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...