024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1947

Vervelende caissière

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Der kumt un man un supermert binne, lopt nuir de afdeling 'dierefoeding', pakt twee blikke hondenfoer en lopt ferfolgens nuir de kassa.
Fraogt de kasssiere: 'meneer het u un hond?'
wuirop die man antweurdt: 'jao, natuurlik hek un hond, anders hak die twee blikke toch oek nie nodig?'
Seit die kasssiere: ''Ut spiet me meneer, ut bliekt da der nogal wa ouwere minse sien die eiges hondenfoer frete, fanaf dese week mag ik niemand meer hondenfoer meegefe tensij ik eiges ken sien da de persoon un hond het... u sult de hond dus motte meeneme...'
De man floekt un puir keer fanwege dese absurde nieuwe regeling, smiet de twee blikke op de grond en lopt kwaod weg.
De folgende dag is ie weer terug, lopt nuir de afdeling 'dierenfoeding', pakt twee blikke kattenfoer en git nuir de kassa.
fraogt die kassiere: 'meneer, het u un kat?'
wuirop de man, sichtbuir geïrriteerd, antweurdt: 'jao natuurlik hek un kat, ik kom dese blikke toch nie feur mesellef haole?'
kassiere: 'meneer, dit fiend ik nou nie slim fan u... u was hier gistere oek, dus had u kenne wete dak u gin dierenfoeding mag meegefe....'
de kassiere is nog nie uutgesproke of de man is de winkel al luid floekend en tierend uutgelope... de blikke bij de kassiere achterlaotend.
De dag duirop kumt de man met un bruune paopiere sak ien sien hand de winkel binne lopt direkt deur nuir de kassa en seit tege de kassiere:
"mefrouw, stikt u hier uw hand ins ien."
de kassiere duut dit en roept ferfolgens: "'Ut is sach en werrem..."
"jao", seit de man, "ik had graog drie rolle wc paopier!"

In het Nederlands:
Er komt een man een supermarkt binnen, loopt naar de afdeling 'dierenvoeding', pakt twee blikken hondenvoer en loopt vervolgens naar de kassa. Vraagt de caissière:
'Meneer heeft u een hond?'
Waarop die man antwoordt:
'Ja, natuurlijk heb ik een hond, anders had ik die twee blikken toch ook niet nodig?'
Zegt die caissière:
'Het spijt me meneer, het blijkt dat er nogal wat oudere mensen zijn die zelf hondenvoer eten, vanaf deze week mag ik niemand meer hondenvoer meegeven tenzij ik zelf kan zien dat de persoon een hond heeft... U zult de hond dus moeten meenemen...'
De man vloekt een paar keer vanwege deze absurde nieuwe regeling, smijt de twee blikken op de grond en loopt kwaad weg.
De volgende dag is 'ie weer terug, loopt naar de afdeling 'dierenvoeding', pakt twee blikken kattenvoer en gaat naar de kassa. Vraagt die caissière:
'Meneer, heeft u een kat?'
Waarop de man, zichtbaar geïrriteerd, antwoordt:
'Ja natuurlijk heb ik een kat, ik kom deze blikken toch niet voor mezelf halen?'
Caissière:
'Meneer, dit vind ik nou niet slim van u... U was hier gisteren ook, dus had u kunnen weten dat ik u geen dierenvoeding mag meegeven....'
De caissière is nog niet uitgesproken of de man is de winkel al luid vloekend en tierend uitgelopen... De blikken bij de caissière achterlatend.
De dag daarop komt de man met een bruine papieren zak in z'n hand de winkel binnen loopt direct door naar de kassa en zegt tegen de caissière:
"Mevrouw, steekt u hier uw hand eens in."
De caissière doet dit en roept vervolgens:
"Het is zacht en warm..."
"Ja", zegt de man, "Ik had graag drie rollen WC papier!"


heb jij ook een mopje voor onze Jan? App em naar 0649707471 of login en post em zelf

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...