024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1428

Waar gebeurd verhaal

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Dit is wuir gebeurd en hoewel ut op un Alfred Hitskock ferhaol liekt, is ut ech wuir.

Toen ik nog studeerde aon de liendenholt kollege, was ik op un donkere aofend ien un swuire regensturrem aon ut lifte. Der kwam gin enkele oto feurbij. De sturrem was so swuir da ik nauweliks un puir meter feur me uut kon kieke. Plotseling sag ik da der achter mien iets langsaom dichterbij kwam.

Ut was so moeilik te onderscheie wa, dak me nie reaoliseerde da ut un oto was totdat ie naost m reed.

Dankbuir opende ik de deur, sprong nuir binne en trok de deur dich. Pas toen de oto weer begon te rije reaoliseerde ik me da der niemand achter ut stuur sat en de motur nie liep. De oto rolde langsaom ferder. Angstig kik ik feur me uut en sag un scherrepe boch ien de weg feur me. Ik begon te bidde, smekend feur mien lefe. De regen kwam nou nog herder nuir onder. Ut sich was nul en de oto begon snelheid te maoke.

Mien gebede werde ferheurd. Net feur de boch kwam der un hand deur ut ope raom nuir binne en draoide aon ut stuur. ik bleef bidde en sag, ferstiefd fan angst, hoe de helpende hand iedere keer opnieuw ferschin as de oto un boch naodere.

Ik sag nauweliks de lichte fan un cafe feur me uut opdoeme. Rillend fan de senuwe ofer mien erfuiring sprong ik uut de oto en rende nuir ut cafe. Nat en buute aodem snelde ik nuir binne en froeg twee shots tekwila. Toen begon ik iederin te fertelle ofer de spookachtige erfuiring die ik sojuust had gehad. Ut werd folledig stil ien ut cafe toen iederin besefte dak huilde mar toch seker nie dronke was.

Toen kwaomen der 2 manne ut cafe binne. Oek sij wuire deurweekt en uutgeput. Toen se ut caofe rondkeke en mien aon de ber saoge staon snottere, sei de ene tege de ander:

“kiek Bruce, duir heje die stomme idioot die ien de oto ging sitte terwijl da wij um douwden”.

In het Nederlands:
Dit is waar gebeurd en hoewel het op een Alfred Hitchcock verhaal lijkt, is het echt waar.

Toen ik nog studeerde aan de Lindenholt college, was ik op een donkere avond in een zware regenstorm aan het liften. Er kwam geen enkele auto voorbij. De storm was zo zwaar dat ik nauwelijks een paar meter voor me uit kon kijken. Plotseling zag ik dat er achter mij iets langzaam dichterbij kwam.

Het was zo moeilijk te onderscheiden wat, dat ik me niet realiseerde dat het een auto was totdat hij naast hem reed.

Dankbaar opende ik de deur, sprong naar binnen en trok de deur dicht. Pas toen de auto weer begon te rijden realiseerde ik me dat er niemand achter het stuur zat en de motor niet liep. De auto rolde langzaam verder. Angstig keek ik voor me uit en zag een scherpe bocht in de weg voor me. Ik begon te bidden, smekend voor mijn leven. De regen kwam nu nog harder naar beneden. Het zicht was nul en de auto begon snelheid te maken.

Mijn gebeden werden verhoord. Net voor de bocht kwam er een hand door het open raam naar binnen en draaide aan het stuur. Ik bleef bidden en zag, verstijfd van angst, hoe de helpende hand iedere keer opnieuw verscheen als de auto een bocht nadere.

Ik zag nauwelijks de lichten van een café voor me uit opdoemen. Rillend van de zenuwen over mijn ervaring sprong ik uit de auto en rende naar het café. Nat en buiten adem snelde ik naar binnen en vroeg twee shots tequila. Toen begon ik iedereen te vertellen over de spookachtige ervaring die ik zojuist had gehad. Het werd volledig stil in het café toen iedereen besefte dat ik huilde maar toch zeker niet dronken was.

Toen kwamen er 2 mannen het café binnen. Ook zij waren doorweekt en uitgeput. Toen ze het cafe rondkeken en mij aan de bar zagen staan snotteren, zei de een tegen de ander:

“Kijk Bruce, daar heb je die stomme idioot die in de auto ging zitten terwijl wij hem duwden”.

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...