024nijmegen

850
0.0/5 rating (0 votes)

Wat kost een bak koffie hier

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Er komt een man in een café en gaat aan een tafeltje zitten. De ober komt en vraagt:
"Kan ik u helpen?"
Vraagt de man: "Wat kost een bak koffie hier?"
Zegt de ober: "€2,60 meneer."
De man pakt vervolgens z'n portemonnee, haalt er 26 dubbeltjes uit, gooit ze op de grond en zegt: "Doe mij maar een bakkie dan!!!"
De ober gaat finaal over de zeik maar de man krijgt z'n koffie, drinkt 'm op en gaat weg.

De volgende dag komt de man weer, gaat aan hetzelfde tafeltje zitten. De ober komt en zegt: "Zegt u het maar."
Zegt de man: "Wat kost een bak koffie hier?"
"Nou, " zegt de ober, "€2,60".
Vervolgens legt de man een briefje van vijf op tafel en zegt:
"Doe mij maar een bakkie dan!!!"

De ober loopt met het briefje van vijf naar de kassa en denkt: "Koffie kost €2,60, hij betaalt met een een briefje van vijf, dan krijgt hij dus €2,40 terug, dat zijn 24 dubbeltjes, of of 48 stuivers." Hij loopt vervolgens naar de man, zet de koffie op tafel en gooit de 48 stuivers op de grond. "Hier, je wisselgeld!!!"

De man pakt z'n portemonnee, haalt er een muntje van 20 eurocent uit, gooit het op de grond en zegt:
"Ah weet je wat, doe me nog maar een bakkie!!!"


Nimwèègs:
d'r kumt 'n man ien 'n cafe en git aon 'n taofeltje sitte. de ober kumt en fraogt:
"ken ik u hellepe?"
fraogt de man: "wa kost 'n bak koffie hier?"
seit de ober: "€2,60 meneer."
de man pakt ferfolgens s'n purtemonnee, haolt 'r 26 dubbeltjes uut, gooit se op de grond en seit: "duu mien mar 'n bakkie dan!!!"
de ober git finaol ofer de seik mar de man kriegt s'n koffie, drinkt 'm op en git weg.

de folgende dag kumt de man weer, git aon hetselfde taofeltje sitte. de ober kumt en seit: "seit u 't mar."
seit de man: "wa kost 'n bak koffie hier?"
"nou, " seit de ober, "€2,60".
ferfolgens leit de man 'n briefke fan fijf op taofel en seit:
"duu mien mar 'n bakkie dan!!!"

de ober lopt met 't briefke fan fijf nuir de kassa en denkt: "koffie kost €2,60, hij betaolt met 'n in briefke fan fijf, dan kriegt ie dus €2,40 terug, da sien 24 dubbeltjes, of of 48 stuufers." hij lopt ferfolgens nuir de man, set de koffie op taofel en gooit de 48 stuufers op de grond. "hier, je wisselgeld!!!"

de man pakt s'n purtemonnee, haolt 'r 'n muntje fan 20 eurocent uut, gooit 't op de grond en seit:
"ah wit je wa, duu me nog mar 'n bakkie!!!"

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...