024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1868

Wijnproever gezocht

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

bij de wijnhandeluir bij ons op de hoek, is de reguliere wijnpruufer oferleje dus wurd der gesoch nuir un nieuwe werkkrach. Un dronkuird met ferslete klere en un fies uuterlik kumt langs feur de baon. De baos fraogt sich af hoe hij de dronkuird weg mot sture. Se gaofe um un glas te drinke. De dronkuird probeerde ut en sei: "'t is un muscat, drie juir oud, gekwèèkt op un noordelike helling, geriept ien staole containers". Lage kwaoliteit, mar acceptaobel.

"Da klopt!!!", sei de baos. Nog un glas .... "'Ut is un kaobernet, ach juir oud, un suud-westelike helling, eike faote, geriept op 8 graoje. Drie juir nodig het feur beste resultaot .."

"Kurrekt!!!" sei de baos. Un derde glas ... Ut is un pinot blanc sjampanje, hoogwuirdige en eksklusiefe rusting sei de pruufer.

"Ongelooflik!!!" sei de baos. Hij knipoogde nuir sien sekretuiresse, sij ferliet de kaomer en kwam weer terug met un glas urine. de aongeschote dronkuird proeft en sei: "'Ut is un blonde, 26 juir oud, drie maonde swanger en ak dese baon nie krieg, maok ik de naom fan de faoder bekend”


IN HET NEDERLANDS:
Bij de wijnhandelaar bij ons op de hoek, is de reguliere wijnproever overleden dus word er gezocht naar een nieuw werkkracht. Een dronkaard met versletenkleren en een vies uiterlijk komt langs voor de baan. De baas vraagt zich af hoe hij de dronkaard weg moet sturen. Ze gaven hem een glas te drinken. De dronkaard probeerde het en zei: "Het is een Muscat, drie jaar oud, gekweekt op een noordelijke helling, gerijpt in stalen containers". Lage kwaliteit, maar acceptabel.

"Dat klopt!!!", zei de baas. Nog een glas .... "Het is een cabernet, acht jaar oud, een zuid-westelijke helling, eiken vaten, gerijpt op 8 graden. Drie jaar nodig heeft voor beste resultaat .."

"Correct!!!" zei de baas. Een derde glas ... Het is een pinot blanc champagne, hoogwaardige en exclusieve rusting zei de proever.

"Ongelooflijk!!!" zei de baas. Hij knipoogde naar zijn secretaresse, zij verliet de kamer en kwam weer terug met een glas urine. De aangeschoten dronkaard proeft en zei: "Het is een blonde, 26 jaar oud, drie maanden zwanger en als ik deze baan niet krijg, maak ik de naam van de vader bekend”

Heb jij ook een mopje voor onze Jan? App em naar 0649707471 of login en post em zelf

Comments (1)

  • Wij Enzo

    31 januari 2015 at 21:13 |
    Whhahaha hahaha

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...